دوره های جدید

 1. دوره آموزشی مدیریت فرایند (BPM) BPM-BPMN-BPMS
  مدرس: مهندس محمد رمضانی
  سطح: عمومی
  زمان: 1396/09/29
 2. فردای زیبای من (چگونه می توانم آینده زیبا برای خودخلق کنم )
  مدرس: دکتر مجید باقر زاده
  سطح: 1
  زمان: 1396/09/28
دوره های در حال برگزاری

×

دوره های انتخابی