اشنایی با نرم افزار R

اشنایی با نرم افزار R

مدرس: دکتر نادر حبیب زاده

شرکت در دوره جزئیات

شرکت در دوره
  • سرفصل دوره
  • برای این دوره سر فصلی ثبت نشده است.
  • برنامه دوره
  • برنامه این دوره ثبت نشده است.
اطلاعات دوره:
  • هزینه دوره: 120000 تومان
  • سطح: مقدماتی
  • مدت: 16 ساعت
  • زمان شروع دوره: شنبه 19 اسفند 1396
  • زمان پایان دوره: یکشنبه 20 اسفند 1396
  • ظرفیت کلاس: 20 نفر

توضیح:

این دوره اموزشی در مجتمع شماره 2 دانشگاه ازاد اسلامی واحد تبریز دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی تشکیل خواهد شد.

دکتر نادر حبیب زاده

دکتر نادر حبیب زاده

معرفی مدرس دوره:

استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

×

پیام

×

دوره های انتخابی