پرورش قارچ خوراکی

پرورش قارچ خوراکی

مدرس: دکتر ابراهیم خلیل وند

شرکت در دوره جزئیات

شرکت در دوره
  • سرفصل دوره
  • برای این دوره سر فصلی ثبت نشده است.
  • برنامه دوره
  • برنامه این دوره ثبت نشده است.
اطلاعات دوره:
  • هزینه دوره: 150000 تومان
  • سطح: 1
  • مدت: 16 ساعت
  • زمان شروع دوره: سه شنبه 15 اسفند 1396
  • زمان پایان دوره: پنجشنبه 17 اسفند 1396
  • ظرفیت کلاس: 20 نفر

توضیح:

این دوره در مجتمع شماره 2 دانشگاه ازاد اسلامی واحد تبریز دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی برگزار خواهد شد.

 دکتر ابراهیم خلیل وند

دکتر ابراهیم خلیل وند

معرفی مدرس دوره:

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز -دانشکده کشاورزی

×

پیام

×

دوره های انتخابی