فردای زیبای من (چگونه می توانم آینده زیبا برای خودخلق کنم )

فردای زیبای من (چگونه می توانم آینده زیبا برای خودخلق کنم )

مدرس: دکتر مجید باقر زاده

شرکت در دوره جزئیات

شرکت در دوره
  • سرفصل دوره
  • ❯ چگونه می توانم آینده زیبا برای خودخلق کنم
  • برنامه دوره
  • برنامه این دوره ثبت نشده است.
اطلاعات دوره:
  • هزینه دوره: 15000 تومان
  • سطح: 1
  • مدت: 4 ساعت
  • زمان شروع دوره: سه شنبه 28 آذر 1396
  • زمان پایان دوره: چهارشنبه 29 آذر 1396
  • ظرفیت کلاس: 100 نفر

توضیح:

ساعت 14-18

دکتر مجید باقر زاده

دکتر مجید باقر زاده

معرفی مدرس دوره:

عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تبریز -دانشکده مدیریت و حسابداری

×

پیام

×

دوره های انتخابی