دوره مقدماتی رباتیک

دوره مقدماتی رباتیک

مدرس: مهندس حامد پور محمدی -مهندس رحیم بابا زاده

شرکت در دوره جزئیات

شرکت در دوره
  • سرفصل دوره
  • برای این دوره سر فصلی ثبت نشده است.
  • برنامه دوره
  • برنامه این دوره ثبت نشده است.
اطلاعات دوره:
  • هزینه دوره: 200000 تومان
  • سطح: 1
  • مدت: 30 ساعت
  • زمان شروع دوره: چهارشنبه 1 آذر 1396
  • زمان پایان دوره: چهارشنبه 15 آذر 1396
  • ظرفیت کلاس: 35 نفر

توضیح:

این کارگاه در مجتمع شماره یک تشکیل خواهد شد

مهندس حامد پور محمدی -مهندس رحیم بابا زاده

مهندس حامد پور محمدی -مهندس رحیم بابا زاده

معرفی مدرس دوره:

اعضای تیم رباتیک دانشگاه ازاد اسلامی واحد تبریز

×

پیام

×

دوره های انتخابی