دوره ها: کشاورزی ومنابع طبیعی

  1. اصول و مبانی سنجش از راه دور
    مدرس: دکتر امید رفیعیان
    سطح: 1
    زمان: 1396/10/06
×

دوره های انتخابی