دوره ها: مدیریت ؛اقتصاد و حسابداری

 1. دوره آموزشی مدیریت فرایند (BPM) BPM-BPMN-BPMS
  مدرس: مهندس محمد رمضانی
  سطح: عمومی
  زمان: 1396/09/29
 2. بهایابی و بودجه ریزی بر مبنای عملکرد
  مدرس: دکتر مهدی زینالی
  سطح: 1
  زمان: 1396/09/04
 3. تدوین برنامه بازار یابی
  مدرس: دکتر صمد عالی
  سطح: 1
  زمان: 1396/09/04
×

دوره های انتخابی