دوره ها: فنی و مهندسی

 1. رفرنس دهی اتوماتیک به کمک نرم افزار ENDNOTE
  مدرس: دکتر نیما جعفری نویمی پور
  سطح: 1
  زمان: 1396/09/22
 2. آشنایی با نرم افزار The One
  مدرس: دکتر ناهیده درخشانفر
  سطح: 1
  زمان: 1396/09/11
 3. دوره مقدماتی رباتیک
  مدرس: مهندس حامد پور محمدی -مهندس رحیم بابا زاده
  سطح: 1
  زمان: 1396/09/01
×

دوره های انتخابی