دوره ها: عمومی

 1. اشنایی با نرم افزار R
  مدرس: دکتر نادر حبیب زاده
  سطح: مقدماتی
  زمان: 1396/12/19
 2. راهکارهای ضروری نگارش و چاپ مقالات انگلیسی
  مدرس: خانم دکتر سعیدی
  سطح: دانشجویان تحصیلات تکمیلی و اعضای هیئت علمی
  زمان: 1396/11/02
 3. فردای زیبای من (چگونه می توانم آینده زیبا برای خودخلق کنم )
  مدرس: دکتر مجید باقر زاده
  سطح: 1
  زمان: 1396/09/28
 4. مقاله نویسی به زبان انگلیسی مخصوص رشته های علوم زیستی
  مدرس: دکتر شهرام حنیفیان
  سطح: 1
  زمان: 1396/09/11
 5. اعتبار سنجی و شناسایی مجلات معتبر علمی
  مدرس: دکتر شهرام حنیفیان
  سطح: 1
  زمان: 1396/09/04
×

دوره های انتخابی