دوره ها: عمومی

 1. فردای زیبای من (چگونه می توانم آینده زیبا برای خودخلق کنم )
  مدرس: دکتر مجید باقر زاده
  سطح: 1
  زمان: 1396/09/28
 2. مقاله نویسی به زبان انگلیسی مخصوص رشته های علوم زیستی
  مدرس: دکتر شهرام حنیفیان
  سطح: 1
  زمان: 1396/09/11
 3. اعتبار سنجی و شناسایی مجلات معتبر علمی
  مدرس: دکتر شهرام حنیفیان
  سطح: 1
  زمان: 1396/09/04
×

دوره های انتخابی